Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Blanka a Radek Martincovi ze Zlína

Manželé Martincovi si na svém domku už před lety vyrobili a instalovali netopýří budky. Spolu se sousedy se nyní „dělí“ o kolonii netopýrů vousatých (Myotis mystacinus), kteří střídavě využívají úkryty v budkách a za dřevěným obložením domku sousedů.

P. ThMgr. Krysztof Mikuszewski, MS a Římskokatolické farnosti Bozkov, Paseky nad Jizerou a Zlatá Olešnice

Letní kolonie netopýrů ušatých sídlí v bezpečných úkrytech mezi trámovím také na půdách tří kostelů pod správou ThMgr. Krysztofa Mikuszewskieho, MS. Jedná se o kostel Navštívení panny Marie v Bozkově, kostel sv. Václava v Pasekách nad Jizerou a kostel sv. Martina ve Zlaté Olešnici na Liberecku. Všem, kteří o tyto objekty pečují patří velký dík. Předání tří památečních plaket pro všechny uvedené kostely proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP.

 

R. D. Mgr. Pavel Ajchler a farnosti Albrechtice v Jizerských horách, Tanvald a Josefův Důl

Na půdách kostelů sv. Františka z Pauly v Albrechticích (spravován farností Albrechtice), sv. Petra a Pavla v Tanvaldu (spravován farností Tanvald) a Božského srdce Páně v Horním Maxově, který je pod správou farnosti Josefův Důl, se nachází úkryty letních kolonií netopýrů ušatých. Za to, že zde netopýři mohou nerušeně pečovat o svá mláďata, patří díky zejména D. Mgr. Pavlu Ajchlerovi, který má všechny tři farnosti a kostely na starosti.  Předání tří památečních plaket pro jednotlivé lokality proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP v Horním Maxově.

Obec Konecchlumí, správce kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí

Obec Konecchlumí spolupracuje při ochraně letní kolonie netopýrů ušatých, která využívá jako úkryt půdu kostela sv. Petra a Pavla. Předání památeční plakety proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP.

R. D. Ing. Josef Rousek a farnost Pavlovice, správce kostela v Drchlavě, a Holany, správce kostela v Zahrádkách

Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě a kostel sv. Barbory v Zahrádkách poskytují útočiště letním koloniím vrápenců malých. Kostel v Zahrádkách se navíc v roce 2016 podílel na propagaci ochrany v rámci tradiční akce Noc kostelů. Za příkladnou spolupráci při ochraně těchto úkrytů patří díky především panu farářovi D. Ing. Josefu Rouskovi a dalším lidem z obou farností Pavlovice a Holany, pod jejichž správu kostely spadají.  Předání dvou památečních plaket proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP během přednášky v rámci Noci kostelů.

Římskokatolická farnost Volfratice, správce kostela Povýšení sv. Kříže v Novém Oldřichově

Půdy kostela Povýšení sv. Kříže v Novém Oldřichově využívá jako své letní sídlo kolonie vrápence malého. I zde mohou díky vstřícnému přístupu správy farnosti probíhat každoročně během letního období porody a odchov malých vrápenců. Předání památeční plakety proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP.