Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Ing. Milan Kulhavý z Prahy 4

Ing. Kulhavý z Prahy 4 zařídil při zateplování panelového domu, kde bydlí, instalaci netopýřích budek do zateplení a vytvořil tak pro ně nové potenciální úkryty. Plaketu a certifikát převzala jeho žena Marta, která intenzivně spolupracuje se ZO ČSOP Nyctalus a pomáhá při záchraně netopýrů v Praze.

MUDr. Hana Andrejsková z Prahy 6

Mudr. Andrejsková z Prahy 6 objevila ve vývodech plynových kamen u svého bytu kolonii netopýrů rezavých. Netopýři se zde vyskytují velkou část roku. Díky vstřícnosti paní Andrejskové byla ve spolupráci se ZO ČSOP Nyctalus vedle vývodu kamen na fasádě domu instalována dřevocementová budka, do které by se měli netopýři na jaře přestěhovat, aby jim do budoucna nehrozilo upálení při zatopení kamen. Navíc byla budka vybavena měřicím zařízením, které bude monitorovat změny teploty uvnitř budky. Získaná data pomohou k dalšímu poznání toho, jak funguje dynamika uvnitř netopýřího úkrytu, jak na případně změny reagují zvířata a jak je sami mohou ovlivňovat.

Základní škola Břidličná

Na ZŠ Břidličná děti veřejnou sbírkou a aukcí svých výtvarných ztvárnění netopýrů získaly finance na pořízení profesionální dřevobetonové budky pro netopýry. Tu ještě na škole doplnili o deset dřevěných budek, které vyráběli účastníci Mezinárodní netopýří noci, takže dnes mají v blízkém okolí školy netopýři na výběr z mnoha nových úkrytů.

Základní škola Zlín – Malenovice

V ZŠ Malenovice ve Zlíně si žáci prvních tříd za odborného dohledu lektora ČESON sami vyrobili netopýří budku, kterou následně vyvěsili na školní zahradě. Ve Zlíně tak v roce 2016 přibyl další potenciální netopýří úkryt.

Správa státního hradu Lipnice

Ve sklepích hradu Lipnice pravidelně zimují 4 druhy netopýrů (netopýr velký, večerní, černý a ušatý), vzácně zde tráví zimu i netopýr dlouhouchý nebo n. severní.  Koncem léta a začátkem podzimu jsou sklepy také významným místem setkávání netopýrů – tradičně se zde vyhledávají samci a samice tří druhů. Správa státního hradu Lipnice v čele s katelánem Bc. Markem Hanzlíkem spolupracuje nejen při ochraně tohoto stanoviště, ale podílí se též na pořádání osvětových akcí pro veřejnost zaměřených na netopýry, zejména v rámci tradiční Mezinárodní noci pro netopýry.

Správa státního zámku Konopiště

Správa státního zámku Konopiště dlouhodbě spolupracuje při monitoringu netopýrů, jejich ochraně a podílí se také na osvětě veřejnosti. Konopiště je velmi významnou netopýří lokalitou. Sklepy a půdy zámku a také rozsáhlý zámecký park obývá celkem 12 druhů netopýrů. Ve sklepích pravidelně zimuje 6 z nich – zejména n. velký, n. řasnatý, n. vodní, n. ušatý, n. dlouhouchý a n. černý. Pro návštěvníky jsou zde pravidelně pořádány přednášky o netopýrech a další osvětové akce. Velký dík za to patří zejména kastelánce Mgr. Janě Sedláčkové, ale i celému jejímu týmu.