Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Základní škola Břidličná

Na ZŠ Břidličná děti veřejnou sbírkou a aukcí svých výtvarných ztvárnění netopýrů získaly finance na pořízení profesionální dřevobetonové budky pro netopýry. Tu ještě na škole doplnili o deset dřevěných budek, které vyráběli účastníci Mezinárodní netopýří noci, takže dnes mají v blízkém okolí školy netopýři na výběr z mnoha nových úkrytů.

Základní škola Zlín – Malenovice

V ZŠ Malenovice ve Zlíně si žáci prvních tříd za odborného dohledu lektora ČESON sami vyrobili netopýří budku, kterou následně vyvěsili na školní zahradě. Ve Zlíně tak v roce 2016 přibyl další potenciální netopýří úkryt.

Správa státního hradu Lipnice

Ve sklepích hradu Lipnice pravidelně zimují 4 druhy netopýrů (netopýr velký, večerní, černý a ušatý), vzácně zde tráví zimu i netopýr dlouhouchý nebo n. severní.  Koncem léta a začátkem podzimu jsou sklepy také významným místem setkávání netopýrů – tradičně se zde vyhledávají samci a samice tří druhů. Správa státního hradu Lipnice v čele s katelánem Bc. Markem Hanzlíkem spolupracuje nejen při ochraně tohoto stanoviště, ale podílí se též na pořádání osvětových akcí pro veřejnost zaměřených na netopýry, zejména v rámci tradiční Mezinárodní noci pro netopýry.

Správa státního zámku Konopiště

Správa státního zámku Konopiště dlouhodbě spolupracuje při monitoringu netopýrů, jejich ochraně a podílí se také na osvětě veřejnosti. Konopiště je velmi významnou netopýří lokalitou. Sklepy a půdy zámku a také rozsáhlý zámecký park obývá celkem 12 druhů netopýrů. Ve sklepích pravidelně zimuje 6 z nich – zejména n. velký, n. řasnatý, n. vodní, n. ušatý, n. dlouhouchý a n. černý. Pro návštěvníky jsou zde pravidelně pořádány přednášky o netopýrech a další osvětové akce. Velký dík za to patří zejména kastelánce Mgr. Janě Sedláčkové, ale i celému jejímu týmu.

Blanka a Radek Martincovi ze Zlína

Manželé Martincovi si na svém domku už před lety vyrobili a instalovali netopýří budky. Spolu se sousedy se nyní „dělí“ o kolonii netopýrů vousatých (Myotis mystacinus), kteří střídavě využívají úkryty v budkách a za dřevěným obložením domku sousedů.

P. ThMgr. Krysztof Mikuszewski, MS a Římskokatolické farnosti Bozkov, Paseky nad Jizerou a Zlatá Olešnice

Letní kolonie netopýrů ušatých sídlí v bezpečných úkrytech mezi trámovím také na půdách tří kostelů pod správou ThMgr. Krysztofa Mikuszewskieho, MS. Jedná se o kostel Navštívení panny Marie v Bozkově, kostel sv. Václava v Pasekách nad Jizerou a kostel sv. Martina ve Zlaté Olešnici na Liberecku. Všem, kteří o tyto objekty pečují patří velký dík. Předání tří památečních plaket pro všechny uvedené kostely proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP.