Kontakty

Česká společnost pro ochranu netopýrů
tel: 737 121 672, 605 870 323
e-mail: netopyr@ceson.org
www.ceson.org

Sídlo organizace:
Národní muzeum
Václavské nám. 68
115 79 Praha 1

Korespondenční adresa:
Česká společnost pro ochranu netopýrů
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7
128 44 Praha 2

Právní forma: občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR
Číslo registrace: VS/1-21327/93-R
IČO: 49370731
DIČ: CZ49370731 (nejsme plátci DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 4413339/0800

Statutární zástupci: Ivan Horáček, Petr Benda, Radek Lučan, Tomáš Bartonička, Petra Schnitzerová (Nová)