Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Ekocentrum Lipka v Brně

Do Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně každý den přicházejí děti i dospělí zúčastnit se výukových programů, kroužků či řemeslných kurzů. Na budově ekocentra byla nově instalována budka pro netopýry, která poslouží nejen ke zvýšení jejich úkrytových možností, ale zároveň jako názorná ukázka, jak lze těmto zajímavým létajícím savcům pomoci. Ekocentrum proto bylo oceněno plaketou a certifikátem Náš soused je netopýr. 

Správa hradu Vranov-Pantheon

V romantickém letohrádku, který je součástí areálu hradu Vranov-Pantheon, sídlí letní kolonie vrápenců malých. Vlastník hradu – obec Malá Skála – i provozovatel pan Jiří Šťastný si zaslouží ocenění za pozitivní přístup a dlouholetou dobrou spolupráci při ochraně vrápenců a jejich úkrytu, včetně zajištění klidu v době výchovy potomstva.

Správa hospitálu Kuks

Během rozsáhlé rekonstrukce hospitálu Kuks se podařilo zachovat vhodné podmínky v obou úkrytech tradičně využívaných letouny – na půdě, která slouží jako sídlo letní kolonie vrápenců malých, i ve sklípku, kde zimuje několik druhů. Za vzorný přístup k ochraně letounů bylo správě hospitálu předáno ocenění v podobě plakety a certifikátu Náš soused je netopýr.

Paní Janovská ze Zlína

Paní Janovská zjistila výskyt netopýrů na svém „Baťovském domku“ ve Zlíně při částečné opravě střešní krytiny v předchozích letech. Protože se obávala, že početná netopýří kolonie poškodí opravenou střechu, kontaktovala ČESON. Při kontrole začátkem léta 2017 bylo zjištěno téměř sto samic mateřské kolonie netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus). Když se paní majitelka přesvědčila, že jí netopýří „sousedky“ střechu nijak nepoškodí, neměla s jejich přítomností na svém domě žádný problém ani do dalších let a je teď jejich vzornou ochránkyní. Netopýří „rodičky“ si nemohly vybrat lépe – paní Janovská totiž pracuje jako porodní asistentka na gynekologické ambulanci.

Valašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí

Ve Valašském ekocentru (Severomoravské regionální sdružení ČSOP ve Valašském Meziříčí) vyvěsili několik netopýřích budek na budově hospodářského stavení a v lesoparku bývalých kasáren. Ekocentrum také pořádá osvětové akce v rámci Mezinárodní noci pro netopýry a výukové programy pro děti a studenty. Je zapojeno i do monitoringu budov vhodných pro netopýry a rorýsy s cílem minimalizovat negativní dopady zateplování a rekonstrukcí na tyto živočichy. Plaketa a certifikát byla předána pracovníkům ekocentra za přítomnosti dětí z oddílu Mladých ochránců přírody Falco.

Marie Valášková ze Zlína

Paní Marie Valášková vyvěsila na své chatě na okraji Zlína budky, které budou sloužit jako náhradní úkryt pro kolonii netopýrů, obývajících štěrbiny ve štítu chaty. Dřevěné budky vyrobil 89 letý otec paní Valáškové.