Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Pavel Koubek, sdružení Zelené srdce a Správa hradu Orlík u Humpolce

Pavel Koubek a jím vedené sdružení Zelené srdce působící na Pelhřimovsku obdrželi ocenění za dlouhodobé aktivity v ochraně netopýrů. Sdružení se mimo jiné zasadilo o záchranu řady stromů s úkryty netopýrů, dlouhé roky vyvěšuje netopýří budky a realizuje osvětovou činnost, v rámci níž vydali naposledy v roce 2018 informační leták „Pod jednou střechou s netopýry“. Správa hradu Orlík u Humpolce byla oceněna za vstřícný přístup k netopýřím obyvatelům hradu a osvětovou činnost – opakovaně se zde koná Mezinárodní noc pro netopýry, naposledy v roce 2020.

MŠ Tylovice v Rožnově pod Radhoštěm

V MŠ Tylovice v Rožnově pod Radhoštěm vyráběli netopýří budky děti s vychovatelkami v rámci výukového programu ČESON. Spolu s jednou větší budkou pak své tři budky „naparfémovali“ netopýřím trusem a vyvěsili s lektorem ČESONu a už se těší na nové nájemníky! V Kouzelné zahradě tak netopýří budky doplnily hmyzí hotel, ptačí budky, ježčí úkryty i blízké čapí hnízdo a děti tak mají další možnost objevovat zvířecí svět.

Město Odry – Flascharův důl

U příležitosti otevření Flascharova dolu pro veřejnost byla městu Odry předána plaketa za vstřícnost při zpřístupnění této podzemní lokality, která je zároveň významným zimovištěm netopýrů. Hlavní práce v dole byly prováděny mimo zimní období, stejně tak při provozování štol se počítá s návštěvní sezónou, která nezasáhne do hibernace letounů (květen až říjen). Podrobnosti o této zajímavé technické památce a jejích okřídlených obyvatelích lze nalézt v článku k netopýří mapě.

Pan Stanislav Přibyl a paní Jana Chadimová – kostel Horní Police

Ocenění za příkladný přístup při rekonstrukci kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku obdržel pan farář (generální sekretář biskupské konference) P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, a jeho asistentka paní ing. Mgr. Jana Chadimová. Při opravě byly zachovány úkryty pro letní kolonii netopýra velkého na půdě kostela a pro kolonii netopýra ušatého ve zvonici. Památeční plaketu a certifikát předal během slavnostním vysvěcení kostela dne 27.6.2020 Daniel Horáček, který na této lokalitě provádí pravidelné sčítání netopýrů.

Správa zámku Libochovice

Správa zámku Libochovice obdržela ocenění za aktivní přístup k ochraně vrápenců malých, kteří v místním sklepení tráví období zimního spánku. Nový návštěvnický okruh v podzemí zámku je budován s ohledem na tyto letouny. Plánována je také malá expozice, prostřednictvím které se lidé dozvědí zajímavé informace o životě a ochraně našich netopýrů. Více informací o zámku a jeho obyvatelích podává článek k netopýří mapě.

Paní učitelka Dušana Votavová a děti ze ZŠ a MŠ Žihobce

Škola v Žihobcích sídlí na zámku, na jehož půdě mají zároveň letní úkryt vrápenci malí. V hodinách přírodovědy ve 3. a 4. ročníku si žáci s paní učitelkou o netopýrech hodně povídali, kreslili obrázky a vyhledávali zajímavosti. Napadlo je netopýrům pomoci. Inspirovali se na internetu a vyrobili speciální odpočívadla. Použili nehoblované dřevo, aby se netopýři mohli dobře zachytit, a odpočívadla vyzdobili obrázky, které si sami navrhli a vypálili do dřeva. Scházeli se odpoledne po vyučování a práce je moc bavila. Odpočívadla předají odborníkům, aby je podle svého uvážení na půdu umístili.