Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

MŠ Tylovice v Rožnově pod Radhoštěm

V MŠ Tylovice vyráběly děti s vychovatelkami v rámci výukového programu ČESON netopýří budky. Za pomoci lektora pak své tři budky (spolu s jednou větší budkou) „naparfémovali“ netopýřím trusem a vyvěsili na stromy. Děti se už těší na nové nájemníky! V Kouzelné zahradě netopýří budky doplnily hmyzí hotel, ptačí budky, ježčí úkryty i blízké čapí hnízdo a děti tak mají další možnost objevovat zvířecí svět.

Město Odry – Flascharův důl

U příležitosti otevření Flascharova dolu pro veřejnost byla městu Odry předána plaketa za vstřícnost při zpřístupnění této podzemní lokality, která je zároveň významným zimovištěm netopýrů. Hlavní práce v dole byly prováděny mimo zimní období, stejně tak při provozování štol se počítá s návštěvní sezónou, která nezasáhne do hibernace letounů (květen až říjen). Podrobnosti o této zajímavé technické památce a jejích okřídlených obyvatelích lze nalézt v článku k netopýří mapě.

Pan Stanislav Přibyl a paní Jana Chadimová – kostel Horní Police

Ocenění za příkladný přístup při rekonstrukci kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku obdržel pan farář (generální sekretář biskupské konference) P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, a jeho asistentka paní ing. Mgr. Jana Chadimová. Při opravě byly zachovány úkryty pro letní kolonii netopýra velkého na půdě kostela a pro kolonii netopýra ušatého ve zvonici. Památeční plaketu a certifikát předal během slavnostním vysvěcení kostela dne 27.6.2020 Daniel Horáček, který na této lokalitě provádí pravidelné sčítání netopýrů.

Správa zámku Libochovice

Správa zámku Libochovice obdržela ocenění za aktivní přístup k ochraně vrápenců malých, kteří v místním sklepení tráví období zimního spánku. Nový návštěvnický okruh v podzemí zámku je budován s ohledem na tyto letouny. Plánována je také malá expozice, prostřednictvím které se lidé dozvědí zajímavé informace o životě a ochraně našich netopýrů. Více informací o zámku a jeho obyvatelích podává článek k netopýří mapě.

Paní učitelka Dušana Votavová a děti ze ZŠ a MŠ Žihobce

Škola v Žihobcích sídlí na zámku, na jehož půdě mají zároveň letní úkryt vrápenci malí. V hodinách přírodovědy ve 3. a 4. ročníku si žáci s paní učitelkou o netopýrech hodně povídali, kreslili obrázky a vyhledávali zajímavosti. Napadlo je netopýrům pomoci. Inspirovali se na internetu a vyrobili speciální odpočívadla. Použili nehoblované dřevo, aby se netopýři mohli dobře zachytit, a odpočívadla vyzdobili obrázky, které si sami navrhli a vypálili do dřeva. Scházeli se odpoledne po vyučování a práce je moc bavila. Odpočívadla předají odborníkům, aby je podle svého uvážení na půdu umístili.

Lesy hlavního města Prahy

Lesy hlavního města Prahy získaly ocenění za dlouhodobou výbornou spolupráci při ochraně netopýrů. Pořádají večerní exkurze za netopýry a další osvětové akce pro veřejnost s lektory ČESON. Při péči o městské parky zohledňují doporučení týkající se šetrných postupů při kácení, vyvěšují netopýří budky jako náhradní úkryty. Netopýrům se dokonce zalíbilo přímo v jedné z budov spravovaných LHMP – ve strážnici střediska Vodní toky u Hostivařské přehrady. Letní kolonie se zde usadila ve škvíře v dřevěném podbití střechy. Plaketu „Náš soused netopýr“ převzal pan Štěpán Makrlík z oddělení ekologické výchovy.