Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Rodina Volkových z Ranče Rovná v Jankovicích

V areálu Ranče Rovná má rodina Volkových rozmístěných několik dřevěných netopýřích budek na stromech i budovách. Netopýři několika druhů zde tak kromě výborného loviště hmyzu v okolí ohrad s koňmi, ovcemi a kozami nachází i rozmanitou nabídku úkrytů.

Tobiáš a Pavel Markovi z Moravské Huzové

Otec se synem Markovi se zúčastnili Dne tvořivých rukou v Centru ekologické výchovy Sluňákov, kde si u netopýřího stanoviště společně vyrobili dřevěnou budku pro netopýry. Budku poté podle instrukcí vyvěsili na stěnu domku ve své zahradě a vytvořili tak nový úkryt pro netopýry.

Jan Turnovský z Prahy 3

Pan Jan Turnovský z Prahy 3 vyvěsil na domě, kde bydlí, netopýří budku a vytvořil tak nový potenciální úkryt pro netopýry.

Vladimír a Věra Vávrovi z Prahy 4

Manželé Vladimír a Alena Vávrovi z Prahy 4 poskytují již řadu let úkryt letní kolonii netopýrů vousatých (Myotis mystacinus) na své chatě v Hředlích. Úkryt se nachází ve štěrbině za dřevěným obložením štítu. Díky vstřícnosti majitelů zde minimálně již od roku 2001 (možná i déle) samičky tohoto druhu odchovávají pravidelně během letních měsíců svá mláďata.

Ing. Milan Kulhavý z Prahy 4

Ing. Kulhavý z Prahy 4 zařídil při zateplování panelového domu, kde bydlí, instalaci netopýřích budek do zateplení a vytvořil tak pro ně nové potenciální úkryty. Plaketu a certifikát převzala jeho žena Marta, která intenzivně spolupracuje se ZO ČSOP Nyctalus a pomáhá při záchraně netopýrů v Praze.

MUDr. Hana Andrejsková z Prahy 6

Mudr. Andrejsková z Prahy 6 objevila ve vývodech plynových kamen u svého bytu kolonii netopýrů rezavých. Netopýři se zde vyskytují velkou část roku. Díky vstřícnosti paní Andrejskové byla ve spolupráci se ZO ČSOP Nyctalus vedle vývodu kamen na fasádě domu instalována dřevocementová budka, do které by se měli netopýři na jaře přestěhovat, aby jim do budoucna nehrozilo upálení při zatopení kamen. Navíc byla budka vybavena měřicím zařízením, které bude monitorovat změny teploty uvnitř budky. Získaná data pomohou k dalšímu poznání toho, jak funguje dynamika uvnitř netopýřího úkrytu, jak na případně změny reagují zvířata a jak je sami mohou ovlivňovat.