Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Valašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí

Ve Valašském ekocentru (Severomoravské regionální sdružení ČSOP ve Valašském Meziříčí) vyvěsili několik netopýřích budek na budově hospodářského stavení a v lesoparku bývalých kasáren. Ekocentrum také pořádá osvětové akce v rámci Mezinárodní noci pro netopýry a výukové programy pro děti a studenty. Je zapojeno i do monitoringu budov vhodných pro netopýry a rorýsy s cílem minimalizovat negativní dopady zateplování a rekonstrukcí na tyto živočichy. Plaketa a certifikát byla předána pracovníkům ekocentra za přítomnosti dětí z oddílu Mladých ochránců přírody Falco.

Marie Valášková ze Zlína

Paní Marie Valášková vyvěsila na své chatě na okraji Zlína budky, které budou sloužit jako náhradní úkryt pro kolonii netopýrů, obývajících štěrbiny ve štítu chaty. Dřevěné budky vyrobil 89 letý otec paní Valáškové.

 

Rodina Volkových z Ranče Rovná v Jankovicích

V areálu Ranče Rovná má rodina Volkových rozmístěných několik dřevěných netopýřích budek na stromech i budovách. Netopýři několika druhů zde tak kromě výborného loviště hmyzu v okolí ohrad s koňmi, ovcemi a kozami nachází i rozmanitou nabídku úkrytů.

Tobiáš a Pavel Markovi z Moravské Huzové

Otec se synem Markovi se zúčastnili Dne tvořivých rukou v Centru ekologické výchovy Sluňákov, kde si u netopýřího stanoviště společně vyrobili dřevěnou budku pro netopýry. Budku poté podle instrukcí vyvěsili na stěnu domku ve své zahradě a vytvořili tak nový úkryt pro netopýry.

Jan Turnovský z Prahy 3

Pan Jan Turnovský z Prahy 3 vyvěsil na domě, kde bydlí, netopýří budku a vytvořil tak nový potenciální úkryt pro netopýry.

Vladimír a Věra Vávrovi z Prahy 4

Manželé Vladimír a Alena Vávrovi z Prahy 4 poskytují již řadu let úkryt letní kolonii netopýrů vousatých (Myotis mystacinus) na své chatě v Hředlích. Úkryt se nachází ve štěrbině za dřevěným obložením štítu. Díky vstřícnosti majitelů zde minimálně již od roku 2001 (možná i déle) samičky tohoto druhu odchovávají pravidelně během letních měsíců svá mláďata.