Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Lesy hlavního města Prahy

Lesy hlavního města Prahy získaly ocenění za dlouhodobou výbornou spolupráci při ochraně netopýrů. Pořádají večerní exkurze za netopýry a další osvětové akce pro veřejnost s lektory ČESON. Při péči o městské parky zohledňují doporučení týkající se šetrných postupů při kácení, vyvěšují netopýří budky jako náhradní úkryty. Netopýrům se dokonce zalíbilo přímo v jedné z budov spravovaných LHMP – ve strážnici střediska Vodní toky u Hostivařské přehrady. Letní kolonie se zde usadila ve škvíře v dřevěném podbití střechy. Plaketu „Náš soused netopýr“ převzal pan Štěpán Makrlík z oddělení ekologické výchovy.

SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Dolní Břežany

Učitelé a žáci školy da Vinci se rozhodli zlepšit úkrytové možnosti pro netopýry ve školním ubytovacím zařízení – horské boudě Artur ve Velké Úpě. Při rekonstrukci objektu zanikla půdička nad koupelnami, kterou dříve příležitostně využíval netopýr severní.  Žáci prvního stupně za pomoci pana školníka a paní učitelky Rajnochové vyrobili dřevěnou budku, kterou vyvěsili na fasádu domu. Ve škole také proběhly vzdělávací programy ČESON, díky kterým se děti dozvěděly další informace o životě netopýrů.

Jan a Jindra Březinovi, Praha

Na rodinné chatě v Libušíně u Kladna vyvěsili Březinovi dřevěnou budku pro netopýry. Na okřídlené sousedy dlouho čekali, snažili se je i nalákat „naparfémováním“ budky pomocí roztoku netopýřího trusu. Úsilí se vyplatilo a po pěti letech se v budce konečně objevili první obyvatelé. Pohyby netopýrů pomáhají odhalit dvě kamery s infračerveným přísvitem, ale také dlaždice umístěná na zemi pod budkou. První stopy trusu se zde objevily v květnu. V říjnu již Březinovi v budce zahlédli dva netopýry a pořídili i záznam z kamery, kde jsou oba v letu. Zajímavé je rovněž další, poměrně pozdní pozorování z 13. prosince. Zdá se, že se netopýrům nový domov na jihovýchodní stěně chaty poblíž lesa skutečně zalíbil.

ZO ČSOP Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm

Členové ZO ČSOP v Rožnově pod Radhoštěm pečují o přírodní zahradu, kde každé léto i podzim pozorují netopýry lapající hmyz. V zahradě instalovali budky, aby netopýrům nabídli nové úkrytové možnosti. V rámci své činnosti se zabývají rovněž ochranou letounů zimujících v psedudokrasových jeskyních v Beskydech a osvětovou prací v rámci oddílu Mladých ochránců přírody Ledňáčci.

Speciální škola a Dětský domov Sedlec-Prčice, Přestavlky

Půda zámku v Přestavlkách je již desítky let úkrytem letní kolonie netopýrů velkých. Díky spolupráci a vstřícnosti zaměstnanců a vedení domova se zde netopýrům dobře daří a početnost kolonie dokonce mírně narůstá.

Aleš Nový s rodinou, Smilkov

Manželé Aleš a Eva Noví ze Smilkova mají na své novostavbě již třetím rokem početnou letní kolonii netopýrů nejmenších. Kvůli nim upravili harmonogram dokončení fasády a na další sezónu pro ně na štít instalovali náhradní budku vytvořenou na míru.