Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Vojtěch a Mariana Bardovi z Černé Hory

Vojta je velký milovník netopýrů a když zjistil, že kolem jejich domku v Černé Hoře létají z lesa, rozhodl se pořídit jim na zahradu budku. Vzhledem k silnému suchu a napadení stromů kůrovcem v roce 2018 je postupně káceno velké množství stromů v přilehlém lese, takže budky na zahradě nahradí část přirozených úkrytů v dutinách stromů, o které netopýři přichází.

Lenka Krátká z Prahy

Škvíra za dřevěným obložením chaty v osadě Plužiny u Sázavy se zalíbila skupince netopýřích samic. Během teplé části roku zde odchovaly potomstvo. Paní Krátká nám poslala video, které se jí podařilo natočit a které zachycuje výlet  „netopýří školky“ z úkrytu. Hodnotí je jako sympatické tvorečky, nijak jí nevadí a ráda je nechá ve své chatě bydlet.

Správa zámku Rosice

Správě zámku Rosice bylo předáno ocenění za dlouhodobou spolupráci při ochraně netopýrů velkých (Myotis myotis). Půdní prostory zámku jsou tradičním úkrytem letní kolonie tohoto druhu a jsou chráněny jako tzv. evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000.  Kolonii v současnosti tvoří cca 50-100 samic, které zde každoročně odchovávají mláďata.

Manželé Žalští z Rynoltic

Kolonie netopýrů nejmenších si za svůj úkryt vybrala dřevem obložený štít starého roubeného domu v Podještědí. Manželé Žalští mají rádi přírodu, a tak je přítomnost okřídlených nájemníků potěšila. Plaketu „Náš soused je netopýr“ si vyvěsili na zeď domu.

Martin Mičán z Ryjic

V podstřeší novostavby se usídlila letní kolonie netopýrů. Majitelé domu byli nejdříve trochu zaskočeni, překvapil je trus, který se objevil na terase. Poté, co získali více informací, se však shodli, že o nic nejde a že svůj dům s netopýry rádi sdílejí. Jediné, co musí udělat, je každý den zamést malé bobky.

Ekocentrum Lipka v Brně

Do Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně každý den přicházejí děti i dospělí zúčastnit se výukových programů, kroužků či řemeslných kurzů. Na budově ekocentra byla nově instalována budka pro netopýry, která poslouží nejen ke zvýšení jejich úkrytových možností, ale zároveň jako názorná ukázka, jak lze těmto zajímavým létajícím savcům pomoci. Ekocentrum proto bylo oceněno plaketou a certifikátem Náš soused je netopýr.